162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

График за присъствено обучение от 12.03.2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

от 12 март до 26 март учениците от прогимназиален и гимназиален етап преминават към обучение в електронна среда.

Учениците от начален етап продължават присъствено обучение.

( Заповед № РД 09-604 / 11.03.2021 г. на МОН )