162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

На 8 декември - петък ще отбележим патронния празник на 162 ОбУ !

 - в 11.00 ч. - програма, подготвена от учениците от начален етап за учениците от начален етап ;

 - в 11.00 ч. - Паисиеви работилници на IV А и  IV б класове ;

 - в 11.30 ч. - програма и рецитал за учениците от прогимназиален и гимназиален етап ;

 - в 12.00 ч. - филм за Паисий, в различни кабинети, за начален, прогимназиален и гимназиален етап