162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Заповед № РД 01-98 / 14.02.2021 г.

Уважаеми ученици и родители,

съгласно Заповед № РД 01-98 / 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването :

Учениците от IX клас се завръщат присъствено от 15.02.2021 г.

Учениците от VIII клас продължават присъственото обучение и след 17.02.2021 г.

За останалите класове се запазва стария график с редуване !