162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Критерии за участие, приети на Педагогичаски съвет

Уважаеми родители и ученици,

Педагогическият съвет на 162 ОбУ избра критерии, по които да се определи участието на ученици по НП "Отново заедно":

1. Продължителност на обучението в електронна среда през учебната година

2. Представяне в учебния процес и в училищния живот

3. Недопуснати неизвинени отсъствия през учебната година

4. Отличен успех