162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

ВАЖНИ ДАТИ !!!

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 ЮНИ - 9.00 ч.  !!!

Очакваме ви в училище не по-късно от 8.15 ч. !!!

Носете ЧЕРЕН ХИМИКАЛ, СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ, ВОДА И / ИЛИ ШОКОЛАД ЗА ДОБРО НАСТРОЕНИЕ :)

 

МАТЕМАТИКА

21 ЮНИ - 9.00 ч.  !!!

Очакваме ви в училище не по-късно от 8.15 ч. !!!

Носете ЧЕРЕН ХИМИКАЛ, СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ, ЧЕРТОЖНИ И ДРУГИ ПОСОБИЯ, ВОДА И / ИЛИ ШОКОЛАД ЗА ДОБРО НАСТРОЕНИЕ :)

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - за проверка на способностите

24 ЮНИ - 9.00 ч.  !!!

162 ОбУ осигурява необходимите материали  !!!

Носете СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ,  ВОДА И / ИЛИ ШОКОЛАД ЗА ДОБРО НАСТРОЕНИЕ :)