162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2024 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.12.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.12.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.12.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.12.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.12.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.12.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 1.01.2017 г. - 31.12.2017 г.