162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Мисия и визия

 

162 Обединено училище "Отец Паисий" ще продължи да се утвърждава и развива като училище, което осъществява качествено и актуално образование,

прилагащо съвременни педагогически технологии.

 

Училището ще ангажира, подпомага и стимулира учениците да са значими в учебния процес и извън него.

 

Ние желаем : в процеса на обучение, учениците на 162 ОбУ да получат полезни компетентности и да са способни да ги развиват, усъвършенстват и прилагат за

себе си и в полза на обществото.

 

Ще продължим да организираме дейността на училището в съответствие с динамичните промени в образователната система.