162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Проекти и национални програми

 

Проект "Успех"

Проект "Твоят час"

НП "С грижа за всеки ученик"

НП "Без свободен час"

Проект "Ела в училище - тук е интересно"

Проект "Подаваме ти ръка - с нас ученето е игра"

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Докато играеш, всичко можеш да узнаеш"

НП "Отново заедно"

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Проект "С игри и забавление преминава нашето обучение"

Проект "Научи се да караш ски"

НП "България - образователни маршрути"

Проект "Успех за теб"