162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

1

 

                                                         162 ОбУ СЕ ПОМЕЩАВА В СГРАДА НА 4 ЕТАЖА

 

ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ:

столово помещение (не функционира), складове и архиви, парно помещение, работилница на общия работник, училищен бюфет, централно фоайе, физкултурен салон, зала за народни танци, кабинет ИИ и ТП

 

ПЪРВИ ЕТАЖ

представително фоайе, кабинети начален етап, кабинет ресурсен учител, кабинет счетоводител, зъболекарски кабинет

 

ВТОРИ ЕТАЖ:

кабинет директор, кабинет зам. директори, учителска стая, кабинети начален етап и начален етап ЦДО

 

ТРЕТИ ЕТАЖ:

кабинет психолог, кабинет физика, кабинети по чужди езици, кабинети по БЕЛ

 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ:

кабинет на медицинската сестра, кабинет биология и химия, кабинет математика, кабинети по информационни технологии, кабинет история и география, кабинет музика

 

Предстои: изграждане на съвременен Стем център с фокус "Природни науки" и "Информационни технологии" в помещенията на бившата столова