162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Учебна 2022 / 2023

 

АТАНАС ДРАКОВ - ДИРЕКТОР

 

ДАНИЕЛА МИЧЕВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР

ЛИДИЯ ТОШОВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР

ПЛАМЕН ЧЕРГАРОВ - УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

МАРИНЕЛА ГОСПОДИНОВА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

ДАНИЕЛА БУШЕВА - Български език и литература

СТОЯНКА ИВАНОВА - Български език и литература

ВИОЛЕТА ВЕЛЕВСКА - Математика и ИТ

ИВАНКА ЛАЗАРОВА - Физика и Математика

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА - Човекът и природата, Биология и Химия

ИНДЖИХАН КАРАКАШЕВА - История и География

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА - Английски и Немски език

БОРИСЛАВ ЕЛИНОВ - Английски език

ЙОЛИТА ПЕТРОВА - Немски език

НЕЛИ ФИЛИПОВА - Информационни технологии и География

ПЛАМЕН ЧЕРГАРОВ - Философия

КАМЕЛИЯ МИЛЕВА - Предприемачество

ДАНИЕЛА МИЧЕВА - Предприемачество

КОНСТАНТИН ВАКРИЛОВ - Изобразително изкуство и ТП

М. БОЖКОВА, Д. МИЧЕВА, Л. ТОШОВА - Компютърно моделиране

ДАЯН РУСИНОВ - Музика

ТОШКО МИЧЕВ - ФВС

МАРГАРИТА ЛЮЦКАНОВА - ФВС

 

 КАТЯ ЗАЙКОВА И ВАНЯ ПАВЛОВА - I КЛАС

ПЕТЯ ШОНЕВА И ДАНИЕЛА ДУШКИНА - II КЛАС

ЛИДИЯ ТОШОВА И ДАНИЕЛА МИЧЕВА - III КЛАС

ВИРЖИНИЯ ЦУРЕВА И СТЕФАНИ АТАНАСОВА - IV КЛАС

 

 МИРОСЛАВА БОЖКОВА-КОЛЕВА И ЗОРА КОЦЕВА - ЦДО I КЛАС

МИЛЕНА ЦОНКОВА И НЕЛИ ЛЮБЕНОВА - ЦДО II КЛАС

АНИТА МЕТОДИЕВА И МАРИЯ ИВАНОВА- ЦДО III КЛАС

ВИРЖИНИЯ ЦУРЕВА, ДАНИЕЛА ДУШКИНА И ИВКО ТРОНКОВ - ЦДО IV КЛАС

СВЕТЛАНА ФАМ ДИМИТРОВА - ЦДО V КЛАС

ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА - ЦДО V КЛАС

АННА ВАСИЛЕВА - ЦДО VI КЛАС

ЙОЛИТА ПЕТРОВА - ЦДО VI КЛАС

 

 

ВЕСЕЛА ТОДОРОВА - Технически секретар

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА - Счетоводител

ГЮЛМАН РИЗОВА - ЗАС

 

Образователен медиатор, Социален работник, Медицинска сестра,

Работник-поддръжка, Хигиенисти,

Портиер-охранител