162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Учебна 2021 / 2022

 

АТАНАС ДРАКОВ - ДИРЕКТОР

 

ДАНИЕЛА МИЧЕВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР

ЛИДИЯ ТОШОВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР

ПЛАМЕН ЧЕРГАРОВ - УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

МАРИНЕЛА ГОСПОДИНОВА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

ДАНИЕЛА БУШЕВА - Български език и литература

АННА ВАСИЛЕВА - Български език и литература

ВИОЛЕТА ВЕЛЕВСКА - Математика и ИТ

ИВАНКА ЛАЗАРОВА - Физика и Математика

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА - Човекът и природата, Биология и Химия

ИНДЖИХАН КАРАКАШЕВА - История и География

ДАЯН РУСИНОВ (лектор) - История

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА - Английски и Немски език

МИЛЕН МИЛАНОВ - Английски език

ЙОЛИТА ПЕТРОВА - Немски език

НЕЛИ ФИЛИПОВА - Информационни технологии и География

ПЛАМЕН ЧЕРГАРОВ - Философия

ДАНИЕЛА МИЧЕВА - Предприемачество

КОНСТАНТИН ВАКРИЛОВ - Изобразително изкуство и ТП

МИРОСЛАВА БОЖКОВА-КОЛЕВА - Компютърно моделиране

ВАЛЕРИЯ ДАМЯНОВА - Музика

ТОШКО МИЧЕВ - ФВС

МАРГАРИТА ЛЮЦКАНОВА - ФВС

 

ПЕТЯ ШОНЕВА И ДАНИЕЛА ДУШКИНА - I КЛАС

ЛИДИЯ ТОШОВА И ДАНИЕЛА МИЧЕВА - II КЛАС

ВИРЖИНИЯ ЦУРЕВА И ДИМИТРИНКА ДЕМИРОВА - III КЛАС

КАТЯ ЗАЙКОВА И ВАНЯ ПАВЛОВА - IV КЛАС

 

МИЛЕНА ЦОНКОВА И НЕЛИ ЛЮБЕНОВА - ЦДО I КЛАС

ПЕТРАНКА НИКОЛОВА И МАРИЯ ИВАНОВА- ЦДО II КЛАС

ВИРЖИНИЯ ЦУРЕВА, ДИМИТРИНКА ДЕМИРОВА И ИВКО ТРОНКОВ - ЦДО III КЛАС

МИРОСЛАВА БОЖКОВА-КОЛЕВА И ЗОРА КОЦЕВА - ЦДО IV КЛАС

КРЕМЕНА МИХАЛЕВА - ЦДО V КЛАС

ЙОЛИТА ПЕТРОВА - ЦДО V КЛАС

ТАТЯНА МЛАДЕНОВА  - ЦДО VI КЛАС

СВЕТЛАНА ФАМ ДИМИТРОВА - ЦДО VI КЛАС

 

ВЕСЕЛА ТОДОРОВА - Технически секретар

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА - Счетоводител

ГЮЛМАН РИЗОВА - ЗАС

 

Образователен медиатор, Медицинска сестра,

Работник-поддръжка, Хигиенисти,

Портиер-охранител