162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Учебна 2020 / 2021

 

АТАНАС ДРАКОВ - ДИРЕКТОР

 

ДАНИЕЛА МИЧЕВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР

ЛИДИЯ ТОШОВА - ЗАМ. ДИРЕКТОР

ПЛАМЕН ЧЕРГАРОВ - УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

МАРИНЕЛА ГОСПОДИНОВА - РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

ДАНИЕЛА БУШЕВА - Български език и литература

ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА - Български език и литература

АННА ВАСИЛЕВА - Български език и литература

ВИОЛЕТА ВЕЛЕВСКА - Математика и ИТ

ИВАНКА ЛАЗАРОВА - Физика и Математика

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА - Биология и Химия

ИНДЖИХАН КАРАКАШЕВА - История и География

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА - Английски и Немски език

ПАОЛИНА АПОСТОЛОВА - Английски език

ЙОЛИТА ПЕТРОВА - Немски език

НЕЛИ ФИЛИПОВА - Информационни технологии и География

ПЛАМЕН ЧЕРГАРОВ - Философия

ДАНИЕЛА МИЧЕВА - Предприемачество

КОНСТАНТИН ВАКРИЛОВ - Изобразително изкуство и ТП

РЕГИНА-ОКТАВИЯ ИВАНОВА - Музика

ТОШКО МИЧЕВ - ФВС

МАРГАРИТА ЛЮЦКАНОВА - ФВС

 

ЛИДИЯ ТОШОВА И ДАНИЕЛА МИЧЕВА - I КЛАС

ВИРЖИНИЯ ЦУРЕВА И ДИМИТРИНКА ДЕМИРОВА - II КЛАС

КАТЯ ЗАЙКОВА И ВАНЯ ПАВЛОВА - III КЛАС

НАТАЛИЯ РАЙЧЕВА И ДАНИЕЛА ДУШКИНА - IV КЛАС

 

ЗОРА ПЕЕВА И МАРИЯ ИВАНОВА - ЦДО I КЛАС

ВИРЖИНИЯ ЦУРЕВА, ДИМИТРИНКА ДЕМИРОВА И ИВКО ТРОНКОВ - ЦДО II КЛАС

МИРОСЛАВА БОЖКОВА-КОЛЕВА И ПЕТЯ ШОНЕВА - ЦДО III КЛАС

НЕЛИ ЛЮБЕНОВА И МИЛЕНА ЦОНКОВА - ЦДО IV КЛАС

АНДРИАНА КОЕВА И ИНДЖИХАН КАРАКАШЕВА - ЦДО V КЛАС

АННА ВАСИЛЕВА И ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА - ЦДО V КЛАС

ПЕТРАНКА НИКОЛОВА И ЙОЛИТА ПЕТРОВА - ЦДО VI КЛАС

 

ВЕСЕЛА ТОДОРОВА - Технически секретар

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА - Счетоводител

ГЮЛМАН РИЗОВА - ЗАС

 

Образователен медиатор, Медицинска сестра,

Работник-поддръжка, Хигиенисти,

Портиер-охранител