162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Новини

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ 24 ДО 28 ЯНУАРИ

  Уважаеми ученици и родители, в периода 24 - 28 януари ще учим в следния режим : ПРИСЪСТВЕНО УЧАТ: I, II, III, IV, VII, X клас В ОРЕС УЧАТ: V, VI, VIII, IX клас   Обучението в електронна среда се провежда във вилтуалните стаи на Школо ! Разписанието на учебните часове не се ...

ВАКАНЦИЯ

  КРАЙ НА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:  28 ЯНУАРИ ВАКАНЦИЯ:  ОТ 31 ЯНУАРИ ДО 4 ФЕВРУАРИ ВКЛ. НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:  7 ФЕВРУАРИ ...

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 13 ДЕКЕМВРИ

  СЪОБЩЕНИЕ От 13 декември учениците от всички паралелки, представили "зелен сертификат" или декларация за съгласие за тестване са в училище ! Отново напомняме : ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЯМАТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ТЕСТВАНЕ, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АСИНХРОННО ОБУЧЕНИЕ ! Искрено се ...

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ

  Уважаеми ученици и родители, въз основа на събраните Декларации от родители за тестване на учениците всеки понеделник, от 6 декември присъствено ще учат следните паралелки : I Б,  II А, II Б, III А, III Б, IV А, IV Б, V А, V Б, VI А, VI Б, VII А, VII Б, VIII А, X ...

ПРИСЪСТВЕНО НА 29.11.2021 г.

  ИНФОРМАЦИЯ Днес - 29 ноември III А и  III Б също се завърнаха присъствено на училище. Това беше възможно поради подписано съгласие на над 50 % от родителите за тестване на децата с бързи антигенни, неинвазивни тестове. Така, с изключение на I А, целият начален етап е в училище ...

ОЩЕ ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ СЕ ЗАВЪРНАХА ПРИСЪСТВЕНО ДНЕС

Уважаеми родители и ученици, информираме ви, че днес - 25 ноември, IV А и  IV Б клас се завърнаха присъствено в училище. Това е възможно, тъй като над 50 % от родителите подписаха съгласие за тестване на децата ...

ЧЕТИРИ ПАРАЛЕЛКИ СЕ ВРЪЩАТ ПРИСЪСТВЕНО

След проведеното проучване сред родители от начален етап, голяма част от родителите на I б,  II а,  II б,  III б клас са дали съгласие децата да се тестват два пъти седмично с бързи неинвазивни антигенни тестове. Тези паралелки се завръщат присъствено в училище от 10 ноември - ...

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ПРИСЪСТВЕНО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС, връщането в присъствено обучение на най-малките ученици може да се осъществи от 10 ноември - сряда. За целта е необходимо над 50 % от родителите в една паралелка да подпишат Декларация за съгласие децата им да бъдат тествани с бърз неинвазивен ...

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 09-3596 / 20.10.2021 НА МОН : ОТ 21 ОКТОМВРИ ВСИЧКИ КЛАСОВЕ ПРЕМИНАВАТ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА. КАКТО ВИНАГИ - ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВИРТУАЛНИТЕ СТАИ НА ШКОЛО. ЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ ...

ПРЕМИНАВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, от 29. септември до 8. октомври -  X A преминава в обучение в електронна среда, поради болен ученик в паралелката и предписание на СРЗИ ! от 6. октомври до 15. октомври - VI Б преминава в обучение в електронна среда, поради болен ученик в паралелката и предписание ...

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г. 15 СЕПТЕМВРИ - 9.00 ч. В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО   ЗА ДА ПАЗИМ ЗДРАВЕТО СИ : Учениците от I до IV клас ще бъдат посрещнати в училищната сграда в 9.30 ч. Учениците от V до X клас ще бъдат приети в 10.00 ...

ПРИЕМ В VIII КЛАС - НЯМА НЕЗАЕТИ МЕСТА

  ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г. НЯМА НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПАРАЛЕЛКАТА В VIII КЛАС ! 07.09.2021 ...

ПЪРВИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, V, VIII КЛАСОВЕ, ЗАПОВЯДАЙТЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 8.09.2021 г. ОТ 17.00 ч. ОЧАКВАМЕ ВИ ...

ПРИЕМ В VIII КЛАС - НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ, 162 ОбУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОБЯВЯВА 5 НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПАРАЛЕЛКАТА В VIII ...

ПРИЕМ В VIII КЛАС - НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО И ВТОРО КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, СЛЕД ПЪРВО И ВТОРО КЛАСИРАНЕ, 162 ОбУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОБЯВЯВА 6 НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПАРАЛЕЛКАТА В VIII ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ към м. юли 2021 г.

162 ОбУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г.   1. Учител по Български език и литература - 1 щат 2. Учител по "Физика и Математика" или "Физика и Химия" - 1 щат 3. Учител по "Предприемачество" - 4 часа седмично   Очакваме Вашите документи ...

УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО"

Уважаеми родители и ученици, Педагогическият съвет на 162 ОбУ избра критерии, по които да се определи участието на ученици по НП "Отново заедно": 1. Продължителност на обучението в електронна среда през учебната година 2. Представяне в учебния процес и в училищния живот 3. Недопуснати ...

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ

  Уважаеми ученици и родители,   162 ОбУ ще осъществява дейности за обща подкрепа на учениците през м. юни, по следния график : В работни дни от 1 юни до 23 юни - за учениците от I, II и III клас от 8.00 ч. до 13.30 ч. В работни дни от 17 юни до 30 юни - за учениците от IV, V и VI ...

ВАЖНИ ДАТИ

  27 МАЙ - НВО IV КЛАС БЕЛ - 10.00 ч. 28 МАЙ - НВО IV КЛАС МАТЕМАТИКА - 10.00 Ч. 16 ЮНИ - НВО VII КЛАС БЕЛ - 9.00 ч. 18 ЮНИ - НВО VII КЛАС - МАТЕМАТИКА - 9.00 ч. 17 ЮНИ - НВО VII КЛАС - ЧУЖД ЕЗИК ( ПО ЖЕЛАНИЕ ) - 9.00 ч.   Заявления за полагане на изпити за проверка на ...

График за присъствено обучение за м. май

ГРАФИК ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ МАЙ    ОТ 5 ДО 7 МАЙ - ПРИСЪСТВЕНО УЧАТ V и IX + VIII КЛАС КАТО ЕДИНСТВЕНА ПАРАЛЕЛКА  ОТ 10 ДО 14 МАЙ - ПРИСЪСТВЕНО УЧАТ V, VI и IX + VIII КЛАС КАТО ЕДИНСТВЕНА ПАРАЛЕЛКА  ОТ 17 ДО 28 МАЙ - ПРИСЪСТВЕНО УЧАТ VI, VII и VIII + IX КЛАС КАТО ...

График за присъствено обучение за м. април

Уважаеми ученици и родители, от 12 април присъствено се връщат всички класове от начален етап. От 12 до 23 април присъствено учат 7 и 8 клас + 9 клас като единствена паралелка. От 26 до 29 април присъствено учат 5 и 9 клас + 8 клас като единствена паралелка. Засега 6 клас продължава обучение в ...

Обучение в електронна среда от 22.03.2021 г.

Заповед № РД 01-173 / 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването : От 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всички класове преминават към обучение в електронна среда ...

График за присъствено обучение от 12.03.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, от 12 март до 26 март учениците от прогимназиален и гимназиален етап преминават към обучение в електронна среда. Учениците от начален етап продължават присъствено обучение. ( Заповед № РД 09-604 / 11.03.2021 г. на МОН ...

График за присъствено обучение от 04.03.2021 г.

Уважаеми ученици и родители, от 04.03.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от VI А,  VI Б, VIII А и IX А клас, както и всички ученици от начален етап. За учениците от V А, V Б,  VII А и  VII Б клас продължава обучението в електронна ...

Присъствено обучение за 8 и 9 клас

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед № РД 01-98 / 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването : Учениците от IX клас се завръщат присъствено от 15.02.2021 г. Учениците от VIII клас продължават присъственото обучение и след 17.02.2021 г. За останалите класове се запазва стария график ...

II учебен срок

Уважаеми ученици и родители, II учебен срок започва на 4 февруари, при спазване на следния график : (съгл. Заповед № РД 01-52 / 26.01.201 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-290 / 29.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката) от 4.02 до 17.02  присъствено учат ...

2020 / 21 год.

Уважаеми родители и ученици, Честита нова 2021 година ! От 4 януари учениците от начален етап се връщат присъствено на училище ! Учениците от V до IX клас продължават обучението си в електронна среда от разстояние ...

2020 - 21 г

Уважаеми ученици и родители, от 30 ноември до 21 декември преминаваме към обучение в електронна среда. Часовете ще се провеждат във виртуалните стаи на "Школо" и в създадените групи по класове. Класните ръководители са на разположение за съдействие ! Желаем здраве ...

2020 - 2021 год.

Уважаеми родители и ученици, от 13 ноември до 27 ноември учениците от 6, 7, 8, 9 клас преминават към обучение в електронна среда ! За учениците от 5 клас ще бъде направена допълнителна организация - класните ръководители ще ви съобщят ! Учениците от начален етап продължават присъствени учебни ...

2020 / 2021 г.

Уважаеми ученици и родители, Според Заповед № РД 01-626 / 27.10.2020 г. на Министерство на здравеопазването : Учениците от гимназиален етап преминават на обучение от разстояние за период от 29. октомври до 12. ноември ! Това ще наложи промяна в седмичното разписание за останалите ...

2020 / 2021

Уважаеми ученици и родители, по повод есенната ваканция и честването на 1 ноември - "Ден на народните будители", дните от 30 октомври до 2 ноември включително, ще бъдат почивни (неприсъствени)  ...

2020 / 2021

       ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА      15 СЕПТЕМВРИ - 9.00 ч.  ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  1 , 5  и  8  КЛАС      Поради спазване на мерки за безопасност, учениците от  2 , 3 , 4 , 6 , 7  ...