162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Съобщения

Уважаеми родители,

от 29.09.2021 г. до 08.10.2021 г. X A клас преминава в обучение в електронна среда, поради доказан случай на болен ученик с Covid 19 в паралелката !

от 06.10.2021 г. до 15.10.2021 г. VI Б клас преминава в обучение в електронна среда, поради доказан случай на болен ученик с Covid 19 в паралелката !

 

Уважаеми родители,

откриването на учебната 2021 / 2022 г. е на 15.09.2021 г. от 9.00 ч. в двора на училището.

За да пазим здравето си взаимно,

учениците от 1 до 4 клас ще бъдат посрещнати в училищната сграда в 9.30 ч. веднага след празничната програма, а учениците от 5 до 10 клас - в 10.00 ч.

Желаем здраве и успешна учебна година !

 

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че няма свободни места за паралелката в VIII клас !

Продължава записването на ученици в I клас !

08.09.2021 г.

 

Уважаеми родители,

заповядайте на първите родителски срещи за учебната 2021 / 2022 г.:

8 септември от 17.00 ч.

за учениците от I, V и VIII клас.

 

Уважаеми родители,

след трето класиране, 162 ОбУ "Отец Паисий" обявява

5 свободни места за паралелката в VIII клас, профил "Предприемачески".

Попълване на незаетите места - до 10 септември.

 

Уважаеми родители,

След първо и второ класиране, 162 ОбУ "Отец Паисий" обявява

6 свободни места за паралелката в VIII клас, профил "Предприемачески"

 

 ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Уважаеми родители,

графикът на дейностите по прием на ученици в VIII клас е публикуван в сектор "Прием"

Кандидатстване за първи етап на класиране се извършва в платформата priem.mon.bg, с входящи номера от служебните бележки на учениците и персонален код за достъп за всеки ученик.

Кандидатстването на първи етап е от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г.

При затруднения, се обръщайте за съдействие в канцеларията на училището  (тел. 029943325)

Желаем успех !

 

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ ПО НП "ОТНОВО ЗАЕДНО"

РЕШЕНИЕ НА ПС ОТ 25.06.2021 г.:

1. Продължителност на обучението в електронна среда

2. Представяне в учебния процес и в училищния живот

3. Успех

4. Отсъствия

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители, от тази година кандидатстването за прием на ученици в 1 клас се извършва онлайн на: kg.sofia.bg

Кампанията за първо класиране е от 19 април до 28 май.

Ако имате затруднения с онлайн - платформата, ще Ви съдействаме.

Заповядайте в канцеларията на училището всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 ч.

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА VII КЛАС

21.04.2021 г. - 17.00 ч. В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В "Школо" имате възможност да попълните анкета за нагласите ви за временно преминаване към обучение в електронна среда

за учениците от прогимназиален и гимназиален етап !

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА VII КЛАС

4.11.2020 г. - 17.00 ч. В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ !

 

ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ И ЧЕСТВАНЕ НА 1 НОЕМВРИ - "ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ"

от 30 октомври до 2 ноември включително !

 

3 СЕПТЕМВРИ - 17.00 ч.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА V КЛАС

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: МАРИНЕЛА ГОСПОДИНОВА И ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

 

3 СЕПТЕМВРИ - 17.30 ч.

РОДИТЕЛСКАСРЕЩА ЗА VIII КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: НЕЛИ ФИЛИПОВА

 

9 СЕПТЕМВРИ - 17.00 ч.

РОДИТЕЛСКА РЕЩА ЗА I КЛАС

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: ДАНИЕЛА МИЧЕВА И ЛИДИЯ ТОШОВА

 

Уважаеми родители на учениците от II, III, IV, VI, VII, IX класове,

поради спазване на мерки за безопасност, Вашите родителски срещи ще се проведат след началото на учебната година

(по възможност - онлайн)