162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Съобщения 2020 / 2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В "Школо" имате възможност да попълните анкета за нагласите ви за временно преминаване към обучение в електронна среда

за учениците от прогимназиален и гимназиален етап !

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА VII КЛАС

4.11.2020 г. - 17.00 ч. В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ !

 

ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ И ЧЕСТВАНЕ НА 1 НОЕМВРИ - "ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ"

от 30 октомври до 2 ноември включително !

 

3 СЕПТЕМВРИ - 17.00 ч.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА V КЛАС

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: МАРИНЕЛА ГОСПОДИНОВА И ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА

 

3 СЕПТЕМВРИ - 17.30 ч.

РОДИТЕЛСКАСРЕЩА ЗА VIII КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: НЕЛИ ФИЛИПОВА

 

9 СЕПТЕМВРИ - 17.00 ч.

РОДИТЕЛСКА РЕЩА ЗА I КЛАС

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: ДАНИЕЛА МИЧЕВА И ЛИДИЯ ТОШОВА

 

Уважаеми родители на учениците от II, III, IV, VI, VII, IX класове,

поради спазване на мерки за безопасност, Вашите родителски срещи ще се проведат след началото на учебната година

(по възможност - онлайн)