162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

ЗАПОВЯДАЙТЕ

 

Благотворителен концерт и базар,

с участието на  162 ОбУ,  ДГ "Калина",  НЧ "Дене Кръстев",  ЦИКО "София" !

 

Начало на базара: 14 декември - 15.30 ч.

Начало на концерта: 14 декември - 16.30 ч.

Във фоайето на Център за работа с деца

 

Под патронажа на г-жа Лилия Донкова !

 

Да протегнем ръце на деца в неравностойно положение !