162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

КРИТЕРИИ

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО"

  • отличен успех
  • липса на неизвинени отсъствия през годината
  • активно участие в училищния живот

Приети на Педагогически съвет, Протокол № 4 / 31.05.2022 г.