162 ОбУ "Отец Паисий"
Обединено училище в град София

Обучение в електронна среда от 22.03.2021 г.

Заповед № РД 01-173 / 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването :

От 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всички класове преминават към обучение в електронна среда !